Wyniki rekrutacji Handball Uzależnia – Warsztaty Sportowe z MUKS 21 PŁOCK